World Vision: Sterfgevallen van kinderen onder de vijf jaar zijn vaak te voorkomen

Tijdens Internationale Gezondheidsdag (7 april) staat World Vision stil bij deze tragische cijfers en roept op tot actie. Maar liefst 4,9 miljoen wereldwijde sterfgevallen van kinderen onder de vijf jaar zijn te voorkomen met goede basisvoorzieningen en politieke wil.

“Het is tijd dat we ons allemaal inzetten voor deze cruciale taak, want het welzijn van onze kinderen en de toekomst van onze wereld hangen ervan af.” Stelt Willianne van Slooten, Manager Programma’s in Afrika, World Vision Nederland

Hoop

Van Slooten: “Er is hoop! In de afgelopen jaren zijn het aantal kinderen dat sterft onder de vijf gedaald. Maar we zijn er nog lang niet. Elk kind dat sterft aan een te voorkomen of behandelbare aandoening, zoals een laag geboortegewicht, longontsteking, malaria, diarree of ondervoeding is een tragedie.
Het gaat er hier vooral om dat ze toegang krijgen tot goede eerstelijnszorg. Elk kind verdient toegang tot betaalbare, kwalitatieve gezondheidszorg en voldoende eten.

Basisvoorzieningen

We weten wat er nodig is om deze sterftecijfers te voorkomen. We moeten basisvoorzieningen regelen voor de meest kwetsbare kinderen en hun families, waaronder vaccinaties, voldoende voedsel en een geïntegreerde aanpak van kinderziekten. Dit vereist meer gezondheidswerkers, verbeterde bevoorradingsketens, infrastructuur, technologie en betere informatiesystemen. Dit is waar World Vision zich al jaren voor inzet. Er is genoeg voor iedereen.

Toegewijde inspanning

Om deze verandering te bewerkstelligen, is een toegewijde inspanning van alle betrokkenen vereist: politieke wil en daarmee financiering van dergelijke projecten, efficiëntie verbeteren en vooral een goede toekomst willen bouwen voor onze kinderen.”

World Vision zet zich in voor kinderen in de meest kwetsbare plaatsen van onze wereld. Bijvoorbeeld met het project ‘Go Baby Go’, waar moeder en kind ondersteuning krijgen voor de eerste 1.000 dagen. De cruciale periode om een goede basis voor de rest van het leven te creëren. Dergelijke projecten zijn belangrijk omdat ze de basisvoorzieningen terugbrengen waar deze hoort: bij de meest kwetsbaren.

Go Baby Go

Go Baby Go (GBG) is een projectmodel dat kinderen een sterke basis wil bieden tijdens hun eerste 1000+ dagen. In die eerste 1000 dagen van een mensenleven – van de eerste dag van de zwangerschap tot het tweede levensjaar – is goede voeding essentieel, voor moeder en kind. De gezondheid van de moeder is bepalende factor voor de kansen van een pasgeborene.

Over World Vision

World Vision is een christelijke humanitaire organisatie die zich inzet voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond ook is. We willen ze geven wat ze nodig hebben om armoede te overwinnen en hun wereld te veranderen. Zodat vreugde weer een plek krijgt in hun leven. World Vision werkt daarbij samen met gemeenschappen, donoren, partners en overheden in bijna 100 landen.
We werken samen met lokale gemeenschappen en overheden om honger de wereld uit te krijgen.

Preventie en behandeling van ondervoeding

  • Gerichte programma’s richten zich op het voorkomen en behandelen van zowel chronische als acute ondervoeding, met speciale aandacht voor zwangere vrouwen, pasgeborenen en kinderen onder de twee jaar.
  • Miljoenen kinderen krijgen voedselondersteuning en worden behandeld voor ondervoeding, waarbij zowel kwetsbare als stabiele situaties worden aangepakt.
  • Gezinnen ontvangen ondersteuning en voorlichting in onze kindsponsorprogramma’s om ervoor te zorgen dat baby’s en jonge kinderen gezond en sterk kunnen opgroeien.

Stimuleren van borstvoeding

  • World Vision moedigt moeders actief aan om exclusief borstvoeding te geven gedurende de eerste zes maanden van het leven van hun kinderen, omdat dit de zuigelingen- en kindersterfte aanzienlijk vermindert.
  • Ouders worden onderwezen en ondersteund door middel van groepssessies en huisbezoeken om de basiszorg voor pasgeborenen te verbeteren.

Gezondheidszorg voor moeder en kind

  • World Vision richt zich op het in kaart brengen en bestrijden van ziekten zoals HIV/AIDS, tuberculose, malaria, polio, ebola en zika.
  • Lokale gemeenschappen worden betrokken bij preventieve maatregelen en het verbeteren van de gezondheidszorg, inclusief training en ondersteuning van meer dan 200.000 gezondheidswerkers wereldwijd.

Auteur: Martien Hoekzema
Web: www.worldvision.nl
Beeld: World Vision

NederlandsWeekblad.nl maakt gebruik van cookies