Pasuk is meer dan 25 jaar actief op de Filipijnen als christelijke hulporganisatie

Stel je voor… je groeit op in een sloppenwijk, omringd door lawaai, stank en rommel. Vandaag heb je nog niets gegeten. Je moeder gaf je wat kleingeld om de dag door te komen, en je hoopt dat er vanavond een maaltijd op tafel staat. Je vader is overleden in de gevangenis, en er is geen geld voor schoolspullen.

Deze schrijnende situatie is de dagelijkse realiteit voor miljoenen kinderen op de Filipijnen. De sloppenwijken, waar gebrek aan basisbehoeften en onderwijskansen de norm zijn, zijn vaak plaatsen van uitzichtloosheid en extreme armoede. Maar te midden van deze uitdagingen gloort er hoop voor de meest kwetsbare kinderen.

Meer dan 25 jaar

Pasuk Foundation is meer dan 25 jaar actief op de Filipijnen als christelijke hulporganisatie voor kinderontwikkeling. Wij geloven dat ieder kind uniek en waardevol is en willen hen helpen hun talenten te ontwikkelen en hun doelen te bereiken. Het onlangs verschenen jaarverslag kijkt terug op het afgelopen jaar en de jaarrekening van 2023. We zijn dankbaar dat we zowel nieuwe donateurs als nieuwe sponsorkinderen hebben mogen verwelkomen.

Afgelopen jaar

In het tweede kwartaal maakten we ons zorgen over Sandra, de moeder van John Gabriel, die door tuberculose was verzwakt. Dankzij ons bijvoedingsprogramma kon zij haar medicatie beter verdragen en herstellen. We danken God voor haar genezing.
In de zomer genoten onze jongeren van een jeugdkamp in Danao, samen met Nederlandse gezinnen, onder het thema ‘Let go and let God’. Een van de Pasuk-tieners noemde het kamp ‘de beste vakantie ooit’.
Om de basisbehoeften van onze sponsorkinderen te garanderen, legden we een waterbron aan bij de Cebu Bible Church. Na drie weken boren vonden we schoon water op 26 meter diepte. Opnieuw heeft de Heere laten zien dat Hij voorziet in datgene wat nodig is.

Over de Pasuk Foundation

Pasuk Foundation is een christelijke kindontwikkelingsorganisatie. Met een team
gepassioneerde vrijwilligers bieden wij structurele hulp aan Filipijnse kinderen die opgroeien in extreme armoede. Wij geloven dat ieder kind geliefd en waardevol is, geschapen vanwege een doel. Wij voelen ons geroepen door de Heere Jezus om deze
kwetsbare kinderen bij te staan, zodat hun talenten benut worden en ze kunnen opgroeien tot verantwoordelijke volwassenen, die leven tot eer van God.

De missie

In de Filipijnen leven miljoenen kinderen onder de armoedegrens, vaak met slechts één ouder of helemaal zonder ouders. Door honger en het gebrek aan schoolbenodigdheden kunnen velen van hen geen onderwijs volgen en belanden ze veelal in de prostitutie of criminaliteit. In nauwe samenwerking met onze kerkpartner, de ‘Cebu Bible Church’ op de Filipijnen, streeft Pasuk Foundation ernaar deze kinderen hoop en educatie te bieden. Hoop op een betere toekomst en een eeuwig leven met God, en educatie om hun ontwikkeling en zelfredzaamheid te stimuleren.

Kernwaarden

Onze werkwijze is gebaseerd op een bijzondere combinatie van vier kernwaarden, die zich met onze ervaring door de jaren heen heeft ontwikkeld:

ARMOEDEBESTRIJDING – Armoede is een complex probleem dat alleen doeltreffend kan worden aangepakt als het op alle fronten wordt aangepakt. Daarom ondersteunen wij de Pasuk-kinderen met een integrale aanpak van hun mentale, fysieke, sociale en geestelijke armoede.

ONTWIKKELING VAN KINDEREN – Hoop en educatie vormen de sleutels tot ontwikkeling.
Al meer dan 25 jaar ervaren we hoe een positief toekomstperspectief en goede scholing het verschil maken in het leven van Filipijnse kinderen die in armoede opgroeien. Daarom voorzien wij hen van de nodige schoolspullen, zodat de kinderen naar school
kunnen.

VIA LOKALE KERKEN – Het evangelie van Jezus Christus biedt hoop, ook op de Filipijnen. In de sloppenwijken waar wij actief zijn, zitten veel gezinnen gevangen in geestelijke
armoede. Daarom werkt Pasuk Foundation samen met bijbelgetrouwe kerken op de Filipijnen, die actief het evangelie verspreiden en zich inzetten om kinderen en hun families praktisch te helpen.

MET VRIJWILLIGERS – Pasuk Foundation is een vrijwilligersorganisatie en
maakt volledig gebruik van de tijd en talenten van vrijwilligers, producten en diensten van bedrijven en diverse subsidies. Op deze manier houden we onze organisatiekosten laag, waardoor de giften van donateurs vrijwel volledig ten goede komen aan ons werk op de Filipijnen.

Auteur: Martijn Ros
Web: www.pasukfoundation.org
Beeld: Pasuk

NederlandsWeekblad.nl maakt gebruik van cookies