Jonny schreef een boek over haar depressie, hoop en uitzicht

De Brabantse Jonny Geurtsen groeit enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog op als oudste dochter van vier kinderen in een eenvoudig gezin. Al gauw blijkt dat ze goed kan studeren. Als een van de weinigen uit haar klas mag zij naar het gymnasium in Eindhoven, waar zij in aanraking komt met een compleet andere cultuur.

De eerste jaren kan ze zich aardig handhaven in deze nieuwe wereld waar ze allerlei nieuwe gewoontes en kennis opdoet. Maar als de druk steeds hoger wordt en de stress toeneemt, haalt ze tijdens het eindexamen een onvoldoende voor Grieks, waardoor ze het laatste jaar moet overdoen. Dan glijdt ze langzaam in een depressie.

Gebrek aan weerbaarheid

Mede door haar naïviteit en gebrek aan weerbaarheid komt ze na de middelbare school met allerlei verkeerde mannen in aanraking. Ze zoekt het ene na het andere baantje, woont op allerlei tijdelijke adressen en voelt zich vaak hopeloos eenzaam. Een verblijf in een psychiatrische instelling maakt haar niet echt beter. Jonny ontdekt door haar geloof in God een diepere zin in het leven en het lukt haar steeds beter om gevoelens van minderwaardigheid te boven te komen. Met vallen en opstaan leerst ze om allerlei nare ervaringen niet langer weg te stoppen.

Christelijknieuws stelde Jonny een paar vragen, lees haar reactie hieronder.

Vond je het spannend om je persoonlijke verhaal op te schrijven?

Mijn broer Wim spoorde mij aan op dit verhaal op te schrijven. Hij heeft alles opgenomen in de vorm van een interview en in de ruwe vorm uitgewerkt. Dat hielp wel. Anders was dit boek er waarschijnlijk niet gekomen. Het was best een spannend en ook inspannend proces van bijna een jaar. Vaak dacht ik: ‘waar begin ik aan en wat zal de reactie zijn als mensen dit lezen?’ Vaak was ik misselijk bij het ophalen van sommige herinneringen.

Was het schrijven van dit boek ook heilzaam voor jezelf?

Dit boek schrijven heeft wel bijgedragen tot nog meer verwerking van mijn verleden, terwijl ik dacht dat ik er wel klaar mee was. Het maakt mij dankbaar als ik me realiseer hoe ik toen was en hoe ik nu ben.

Hoe heeft je geloof in God je kunnen helpen?

Als het om het uitbrengen van dit boek gaat heeft het mij geholpen dat ik wist dat God dit van mij vroeg. Om een depressie mee te maken met of zonder God maakt heel veel verschil. Met God is het zwarte gat waar je inzit niet meer bodemloos. Het gaf mij troost en hoop om me te realiseren: ‘onder mij zijn eeuwige armen’ (de armen van God).

Wat hoop je te bereiken met je boek?

Ik hoop te bereiken dat mensen die God kennen en worstelen met depressie moed vatten en gaan vertrouwen dat er weer blijdschap gaat komen in hun leven. Dat mensen die God nog niet kennen Hem zullen gaan zoeken. Hij laat Zich vinden!

Wat zou je tegen onze lezers in vergelijkbare situaties willen zeggen?

Houd vol. Zoek hulp. Praat erover met vertrouwde mensen. Zoek God. Je kunt het niet alleen. Je kunt een zinvol leven leiden, ondanks je gevoeligheid voor depressies.

Het boek is vanaf half mei verkrijgbaar in de boekwinkels.
Titel: Jonny – Depressie, hoop en uitzicht
Verkoopprijs 15 euro
Auteur: Jonny Geurtsen
ISBN: 9789080197701

NederlandsWeekblad.nl maakt gebruik van cookies