Magda raakte er van overtuigd dat haar leven geen waarde had

Magda: ‘Ik begreep er niets van. Ik was bang, ik voelde me opgejaagd door iets dat ik zelf niet begreep en raakte steeds meer de greep op mijn leven kwijt. Uiteindelijk werd ik doorverwezen naar een psychiater. Ik werd steeds depressiever en ik kreeg daarnaast ook last van herbelevingen, van manische momenten en van psychoses en dissociaties.

Angst

Ik raakte er steeds meer van overtuigd dat mijn leven geen waarde had: niet voor mezelf en niet voor anderen. Als dit mijn toekomst was, zo duister en donker en vol angst, dan durfde ik niet meer verder te leven. Ik begon steeds meer na te denken over mijn dood, omdat ik dacht het voor iedereen beter zou zijn als ik er niet meer was. Vaag voelde ik wel aan dat die gedachte een leugen was, maar ik was al lang niet meer in staat om de werkelijkheid te zien zoals die is.

In de afgelopen jaren heb ik veel tot God geroepen: ‘God, help mij! Ik kan niet meer!’ Bidden vond ik soms te moeilijk, maar ik las wel vaak in de Bijbel. Dat gaf me rust, maar het veranderde niets aan de wanhoop en duisternis waarin ik soms terechtkwam. En het werd erger en erger. Ik gleed steeds verder af en voelde me steeds vaker verschrikkelijk alleen.

Kostbaar

Maar bijna een jaar geleden is er iets heel bijzonders gebeurd. Na een sessie bij de psychiater kwam ik diep wanhopig thuis. Toen hoorde ik een stem. Gods stem, daarvan ben ik voor honderd procent overtuigd. En Hij zei: ‘Magda, Ik ben bij je. Mensen kunnen niets voor je doen, maar Ik kan jou wel helpen. Jouw leven is niet hopeloos en waardeloos. Ik weet precies wat er met je is en Ik ga je bevrijden, want Ik wil dat jij leeft. Jouw leven is kostbaar voor Mij, jíj bent kostbaar voor Mij, en Ik zal alles wegdoen wat jou in zijn greep houdt.’ Ik ben als het ware huilend in Gods armen gevallen en alles, alles spoelde weg. Ik opende mijn Bijbel en las daarin woorden die tot mij persoonlijk gericht leken te zijn. Zo troostte en bemoedigde God mij.

Wanneer je door de duisternis gaat en geen licht meer ziet, vertrouw dan op de naam van de Heer en steun op je God. – Jesaja, hoofdstuk 50, vers 10

Sinds die dag zijn mijn psychische klachten grotendeels verleden tijd. Mijn psychiater spreekt van een doorbraak. Zelf ervaar ik het als een verlossing. Ik ben zo dankbaar! Ik weet dat God mij heeft opgetild uit iets dat te groot voor mij was, iets waar mensen machteloos bij staan te kijken – maar God niet. Hij is de Schepper, óók van onze psyche, en Hij is de bevrijder. ‘Wie Mij heeft gevonden, heeft het leven gevonden,’ zegt Jezus. En het is waar: zonder Gods liefde is er geen leven. Ik heb het tot diep in mijn ziel gevoeld.’

Omwille van de privacy heeft ‘Magda’ ervoor gekozen niet haar echte naam te noemen.

Auteur Redactie / Anne Schotanus
Eerder verschenen in het tijdschrift leven.nu
Beeld: © Henk-Jan Oudenampsen

NederlandsWeekblad.nl maakt gebruik van cookies