Opdat er geen wortel van bitterheid opschiet

Column – In het stadsbos van Den Helder viel mijn oog op een boom. Hij staat op een dijkje en het bijzondere eraan is dat je een groot deel van zijn bovenste wortels vrij kunt zien, want wind, regen en andere weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat een deel van de aarde rond zijn bovenste wortels is verdwenen. En nu heb je een indrukwekkend uitzicht op het netwerk van sterke wortels.

Je krijgt een indruk van hoeveel wortels een loofboom in de loop van zijn leven ontwikkelt. Om een idee te krijgen van de grootte van de wortels van een loofboom, stel je je gewoon voor: Zo hoog als de boom is, zo diep gaan zijn wortels in de grond en als je kijkt naar de omvang van zijn kroon – de diameter ervan komt ongeveer overeen met de diameter van de wortelkluit van de boom in kwestie.

Sterke wortels

Hoe ongelooflijk sterk de wortels van zelfs kleine planten kunnen zijn, is gemakkelijk te zien bij het wieden van de tuin: sommige kruiden zijn zo stevig geworteld dat ze eerder bovengronds afbreken dan wijken, dus je hebt de hulp van een stevig tuingereedschap nodig om deze plant te verwijderen.

Andere wortels zijn ongelooflijk krachtig, vooral wortelonkruiden. Je kunt veel moeite doen, zorgvuldig alle wortels uitgraven en toch blijft dit onkruid onaangedaan doorgroeien. Soms lijkt het alsof ze door zo’n wiedactie worden aangespoord om nog meer wortels te vormen en nog sneller dan wanneer ze ongemoeid waren gelaten…

En zulk “onkruid” kan ook in ons leven verschijnen, zich verspreiden en ons het leven moeilijk maken.

Geestelijk onkruid

De schrijver van de brief aan de Hebreeën schrijft over zulk “geestelijk onkruid” in vers 15 van het 12e hoofdstuk: “Zie erop toe dat niemand achteropraakt in de genade van God, en dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt zodat daardoor velen bezoedeld worden.”

Het beangstigende van bitterheid is dat niemand, zelfs christenen niet, ertegen beschermd is! Bitterheid ontstaat uit een ongelukkige combinatie van ervaren belediging of teleurstelling en het daaruit voortvloeiende diepe verdriet, boosheid en verontwaardiging.

Gekwetst

Het kan zijn dat iemand gekwetst is door een medemens, opzettelijk of uit diepe onnadenkendheid. Aan de andere kant kunnen we ook ervaren dat God dingen in ons leven laat gebeuren die we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Job is hier een goed voorbeeld van: hij was rechtvaardig en onberispelijk – en toch staat God toe dat Job in korte tijd alles verliest: Bezittingen, kinderen en uiteindelijk zelfs zijn gezondheid. En dan, om het nog erger te maken, werd hij geconfronteerd met zijn gevoelloze vrienden, die hem vertelden dat zijn vroomheid duidelijk slechts een goed gespeelde show was die God zelf nu had ontmaskerd! Zijn hulpeloosheid slaat al snel om in bitterheid, want in zijn verdediging tegen zijn vrienden richt hij zich al snel op het negatieve, maar vooral op wat hij oneerlijk vindt.

Hannah

Een ander voorbeeld van bitterheid in de Bijbel is te vinden in het geval van Hannah, de moeder van Samuël. Haar man Elkanah had twee vrouwen en Hannah was tot dan toe kinderloos gebleven, maar Elkanah’s tweede vrouw, Peninna genaamd, had kinderen en maakte daar schaamteloos misbruik van. In 1 Samuël 1:6 staat: “Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de HEERE haar baarmoeder toegesloten had.” De reden hiervoor was waarschijnlijk bittere jaloezie, omdat Elkanah “Hannah liefhad” (vers 5)! De overtreding was voor Hannah niet zonder gevolgen gebleven: “Bitter van gemoed bad zij tot de HEERE en zij huilde erg.” (vers 10) En Hannah doet hier haar best om de wortel van de bitterheid geen kans te geven: zij bidt tot de Heer en ontlaadt al haar verdriet en bitterheid aan de troon der genade.

Job

Job wordt door God zelf “behandeld”, want God verwaardigt zich om persoonlijk tot de wanhopige en verbitterde man te spreken en hem te oordelen, en uiteindelijk belijdt Job: “Alleen door het horen met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien.” (Job 42:5)

Er zijn andere mensen in de Bijbel van wie de levens bittere tijden doormaakten – en waar, volgens Gods tijdschema, deze tijden volledig veranderden. Het is dus geen ongewone omstandigheid als ook wij tijden meemaken waarin de omstandigheden het leven bitter maken. Ieder van ons kan, als God het toestaat, in zulke bittere omstandigheden terechtkomen.

Hoe gaan we om met bitterheid?

Hoe gaan we in zo’n situatie met zulke bittere omstandigheden om? De Bijbel zegt in ons vers dat “we de genade van God kunnen missen”. Dit is echter nooit omdat Gods genade op de een of andere manier beperkt is; het is alleen ons subjectieve gevoel! En de duivel zal altijd proberen om dit subjectieve gevoel te gebruiken zodat onze bitterheid wortel schiet in ons hart. En hij zal proberen om deze wortel te voeden en te cultiveren zodat we Gods genade uit het oog verliezen. Deze wortel moet ons verleiden om God te zien als een harde en liefdeloze heerser van wie we ons beter kunnen afwenden…

De wortel van bitterheid

Het slechte van zo’n situatie is dat we dan door de duivel gebruikt kunnen worden als gereedschap om anderen met deze kwade gedachten te besmetten en zo hun zicht op de liefdevolle God en Vader te vertroebelen.

De wortel van bitterheid is een hardnekkig en boosaardig onkruid dat heel moeilijk uit te trekken is en dat ook heel gemakkelijk weer aangroeit – iedereen die wel eens kweekgras of jichtkruid in zijn tuin heeft, zal dit beeld zeker goed begrijpen! Om van dit onkruid af te komen, is consequent wieden absoluut essentieel!

Hulp

We hebben twee soorten hulp nodig: de hulp van onze God en de hulp van betrouwbare broeders en zusters met wie we onze noden kunnen delen en onze blik weer op onze God en Vader kunnen richten!

Iemand zei eens met betrekking tot bitterheid: “Bitterheid is de beste manier om het jezelf moeilijk te maken.” Er zit veel waarheid in deze zin – en ik weet uit eigen pijnlijke ervaring waar ik het over heb als het over dit onderwerp gaat! En God zij geprezen en bedankt, met Gods hulp heb ik ook geleerd dat verandering mogelijk is!

Lars Krüger

Lars Krüger woont samen met zijn vrouw in Duitsland en is een groot liefhebber van de natuur. Hij is actief in de plaatselijke evangelische gemeente. Regelmatig is Lars met zijn fotocamera te vinden in de natuurgebieden rond zijn woonplaats. Voor deze site schrijft hij over zijn belevenissen en ervaringen en trekt hij mooie parallellen met gedeelten uit de Bijbel. Vertaling: redactie christelijknieuws.nl

NederlandsWeekblad.nl maakt gebruik van cookies