NBG heeft in 2023 meer Samenleesbijbels kunnen verspreiden dan ooit tevoren

2023 werd ‘het wereldwijde Bijbelwerk even heel concreet in de Westerkerk in Amsterdam’, aldus het jaarverslag van het Bijbelgenootschap. Dat was tijdens een viering in oktober met de vierhonderd deelnemers van de UBS World Assembly, afkomstig uit meer dan 130 landen. Het verslag markeert ook innovatie, de Samenleesbijbel, het slavernijverleden en de ruimhartige financiële steun uit de achterban.

Bijbelwerk

‘Het NBG heeft in 2023 meer Samenleesbijbels kunnen verspreiden dan ooit tevoren, en we zien dat de vraag nog steeds toeneemt’, constateren bestuursvoorzitter Karin van den Broeke en directeur Rieuwerd Buitenwerf in het jaarverslag. Van deze gezinsbijbel zijn per eind 2023 ruim 500.000 exemplaren verspreid en hij is in veertien talen vertaald, waaronder Spaans, Arabisch en Chinees. ‘Een prachtig hedendaags voorbeeld van de internationale samenwerking waartoe de United Bible Societies zijn opgericht in 1946.’ 

Vanwege het Herdenkingsjaar Slavernijverleden maakte en verspreidde het NBG op verzoek van kerken een brochure over Bijbel en slavernij. Ook bracht het NBG in dat kader samen met een aantal Nederlandse kerkleiders een werkbezoek aan Suriname. Het jaarverslag laat zien dat de financiële steun uit de achterban ruim tien procent hoger uitkwam dan in 2022, voornamelijk vanwege de baten uit nalatenschappen.

Innovatie: BijbelBot en Bijbel Lab

2023 was ook een jaar van voortgaande innovatie. De eerste stappen werden gezet het gebied van kunstmatige intelligentie. Op debijbel.nl werd in november een Bijbel Chatbot geplaatst waaraan vragen over de Bijbel gesteld kunnen worden. De BijbelBot zoekt zijn antwoorden uit de betrouwbare informatie die debijbel.nlbiedt. Al snel bleken maandelijks zo’n 2.500 bezoekers een vraag aan de BijbelBot te stellen. In 2024 zette het NBG een vervolgstap: Bijbel Lab, een experimentele omgeving samen met de EO voor diverse mogelijkheden van kunstmatige intelligentie.

Groeiend digitaal bereik

In 2023 openden ruim 1,6 miljoen lezers de Bijbel via de Bijbelwebsite of de app Mijn Bijbel, tegen 1,4 miljoen in 2022. Het aantal appgebruikers steeg van 156.000 naar 189.000. Het aantal podcastplays verdrievoudigde van 371.000 tot 1,3 miljoen. Bijbel Basics bleef groeien: het aantal unieke downloads steeg van 135.697 in 2022 naar 197.784. Opvallend was de digitale groei in Vlaanderen: het aantal gebruikers van de Bijbelwebsite verdubbelde maar liefst, van 65.000 naar 130.000.

Sociale media-kanalen

Het bereik van de sociale media-kanalen van het NBG groeide sterk. Ook kwam het innovatieve platform ‘Zij Lacht’ – een community voor vrouwen, gericht op dagelijks Bijbellezen – onder de paraplu van het NBG. Al deze digitale vernieuwingen illustreren de inzet van het NBG: moderne technieken verantwoord gebruiken om mensen te bereiken met de Bijbel.

Foto: De World Assembly van de United Bible Societies, bijeen in Noordwijk in oktober 2023. 

Web: www.bijbelgenootschap.nl
Beeld: NBG/Willem Jan de Bruijn

NederlandsWeekblad.nl maakt gebruik van cookies