Actie van JNF: Herstel van de vernielde landbouw in Israël

Op 7 oktober heeft Hamas niet alleen zoveel mogelijk mensen vermoord en gegijzeld, maar ook de landbouw van Israëlische boeren systematisch en doelbewust vernield. De vernietiging was bedoeld om de mensen en hun band met het land direct te raken. Hamas verwoestte grote delen van de infrastructuur, controlesystemen, koeienstallen, melkveebedrijven, irrigatiesystemen, tractoren en nog veel meer. 

Hun apparatuur, land en gewassen liggen nog steeds in puin. Het JNF is daarom op 16 april jl. een actie gestart om geld in te zamelen voor het herstel van de vernielde landbouw.

Wederopbouw is hoog nodig

Een agrarisch productieve Negev woestijn is van groot strategisch belang voor Israël, omdat de regio een bolwerk is voor Israëls voedselzekerheid. De regio produceert ongeveer 70% van de geteelde groenten, 20% van het fruit en 6% van de melk. Door de aanslag op 7 oktober is meer dan 500 miljoen dollar aan landbouwinkomsten verloren gegaan en is 40.000 hectare landbouwgrond beschadigd. Bovendien werden op 7 oktober veel boeren gedood of ontvoerd. Hele boerengemeenschappen zijn ontworteld van hun land en ontheemd geraakt, en moeten nu onvoorstelbare verwoestingen en psychosociale trauma’s verwerken. De landbouw in de westelijke Negev woestijn is het kloppende hart van deze gemeenschappen: er is geen toekomst voor de regio zonder wederopbouw van de landbouwsector.

Aan de slag

Vivian Rinat, directeur van het JNF vertelt: “Omdat landbouw zo centraal staat in het leven van deze mensen, kunnen we door goede samenwerking de boeren helpen om de hele gemeenschap nieuw leven in te blazen en sterker terug te laten groeien. We kunnen niet alleen de boeren helpen te herstellen wat ze zijn kwijtgeraakt en terug te keren naar de situatie van voor de aanvallen van 7 oktober. We gaan ze ook helpen sterker uit deze crisis te komen, door in te zetten op automatisering en duurzaamheid.”

Wat gaat JNF doen?

Om het herstel van de landbouw in de hele getroffen regio aan te pakken,  is het JNF een samenwerkingsverband aangegaan met Regrow Israel. Dit is een initiatief, opgericht in de week van 7 oktober, voor het herstel en het veiligstellen van de toekomst van de verwoeste landbouwgemeenschappen in de Negev woestijn. Samen gaan ze helpen bij vervanging van gestolen en verbrande tractors en machines, het vervangen van vernielde irrigatiesystemen en bij de bouw van nieuwe kassen en opslagplaatsen.

Meer informatie over de actie JNF: jnf.nl
Meer over het werk van: Regrow Israel
Auteur en beeld: JNF – Joods Nationaal Fonds

NederlandsWeekblad.nl maakt gebruik van cookies