Meer begrip voor de moeilijke situatie van Israël en het Joodse volk

De conferentie werd vrijdag 15 maart gehouden in Kontakt der Kontinenten, Soesterberg. Sprekers waren ds C. Kant (directeur Christians for Israel International), Raouf Leeraar (CIDI), Andrew Tucker (denktank Thinc.) en Leonard Ornstein (journalist en auteur van het boek ‘Wie over vrede spreekt, heeft moed’). Er is een live videoverbinding met Sharren Haskel, parlementslid in Israel.

De opening van het Holocaustmuseum in Amsterdam werd zondag schandalig verstoord; Jodenhaat tiert welig op onze universiteiten, Hamas-sympathisanten bezetten treinstations. De haat tegen Joden en Israël lijkt zorgwekkend te groeien, ook in ons land. Dat naast de bedreigingen aan de Israëlische grenzen, door terreurbeweging Hamas. Wat zijn oorzaken en oplossingen? Daarover ging het tijdens de conferentie op vrijdagochtend in Soesterberg. 

Bert-Jan Ruissen:

We mochten een conferentie organiseren voor meer begrip voor de moeilijke situatie van Israël en het Joodse volk. Meer mensen moeten inzien dat Israël een strijd voert met een terroristische organisatie, die Israël van de kaart wil vegen. Ik zie daarom geen weg naar vrede zolang Hamas de lakens uitdeelt in de Gazastrook.

Mijn oproep aan de westerse gemeenschap is dus om Hamas onder druk te zetten, ook om de Israëliers vrij te laten die het nog steeds gijzelt. Maximale druk is ook nodig op het Rode Kruis: waarom krijgt die nog steeds geen toegang tot de gijzelaars? Uiteraard is humanitaire hulp nodig in Gaza voor degenen die het echt nodig hebben. De EU helpt daaraan mee. De situatie is daar zorgelijk, dat is onmiskenbaar. Om de Jodenhaat ook in eigen land aan te pakken is meer leiderschap nodig. De leus “From the river to the sea…” zou strafbaar moeten worden.

Een conferentie waarbij we niet alleen zullen ingaan op de actuele ontwikkelingen in Israel: de oorlog, de reactie van de internationale gemeenschap daarop. Maar ook op doorwerking die deze oorlog heeft op onze samenleving. En dan in het bijzonder op de Joodse gemeenschap in ons land.

Stuitend en beschamend

Toen we deze conferentie organiseerden, konden we niet bevroeden dat het afgelopen zaterdag zo mis kon gaan bij de opening van het holocastmuseam. Stuitend en beschamend. Andere woorden heb ik er niet voor. Hoe we president Herzog, president van de enige democratie in het midden-oosten hebben behandeld. Hoe een partij als de PvdA een verklaring durfde af te leggen, waarin stond: u bent gewoon niet welkom. En dan die demonstratie, vol met jodenhaat!
Er zijn van die moment dat je je schaamt voor je land. Dit was zo’n moment. Aan de andere kant komt dit ook weer niet als verrassing. Als we kijken wat er allemaal op onze stations aan Jodenhaat wordt uitgestrooid.

En wat doet onze overheid? Ik zie heel veel wegkijkgedrag. Dit kan niet langer zo. Het is vijf voor twaalf. We moeten om te beginnen de problemen eerlijk benoemen. Niet langer wegkijken.

Bedreigd in Europa

Dat zit ook in de titel voor deze conferentie. Bedreigd in Europa. Heeft betrekking op groeiend anti semitisme. Bedreigd in Israel. Iran en Hamas hebben maar een doel: Israel de zee in drijven. Dat is de realiteit die we onder ogen moeten zien. Waar we op deze conferentie de aandacht op willen vestigen. Op zoek naar het eerlijke verhaal, als medicijn tegen de gekleurde media die Israel voortdurend in het beklaagdenbankje zet.

Er zal verlossing komen

Maar we willen ons niet ons blind staren op de bedreigingen. Dat zit ook in de ondertitel. Er zal verlossing komen. Komt uit Psalm 130. Is Israel in nood, er zal verlossing komen. Dat willen we ook vandaag niet uit het oog verliezen. God regeert. Hij blijft de getrouwe.

Aan onze SGP-conferentie werkten veel deskundigen mee, zoals dominee Cornelis (Kees) Kant, werkzaam voor Christenen voor Israel. In zijn openingswoord sprak hij over de groeiende Jodenhaat door de eeuwen heen.

Raouf (Raffi) Leeraar, MA (CIDI) vertelde uitgebreid over het groeiende antisemitisme op onze Nederlandse universiteiten. Joodse studenten voelen zich er steeds minder veilig. “Ik voel me veiliger onder de raketten Hamas in Israel dan op deze universiteit”, had een student hem zelfs gezegd. Leeraar riep mensen op daartegen in verzet te komen, net als de Leidse professor Cleveringa in verzet kwam tegen het antisemitisme in de Tweede Wereldoorlog.

Andrew Tucker (van denktank The Hague Initiative for International Cooperation (thinc.) ging in op de lopende zaak van het Internationaal Gerechtshof (Advisory Opinion) over ‘de juridische gevolgen die voortvloeien uit het beleid en de praktijk van Israel in bezet Palestijns gebied, inclusief Oost Jeruzalem.’ De Nederlandse inbreng in deze zaak is zorgelijk te noemen.

Leo van Doesburg (Israel Allies Foundation) introduceerde het Israëlische parlementslid Amit Halevy (Likud partij) via een live-videoverbinding. Hij besprak de noodzaak voor Israël om te winnen. Hij antwoordde ook vragen uit de zaal, zoals hoe de jeugd geïnformeerd kan worden over Israël.

Leonard Ornstein (journalist en auteur, hier rechts op de foto) noemde het protest zondag bij het Holocaustmuseum in Amsterdam een dieptepunt. Hij vindt dat ook in de journalistiek een debat nodig is over de haat tegen Joden en Israël. Ook op scholen mag meer aandacht komen voor de Holocaust en de conflicten in het Midden-Oosten.

Web: www.eurofractie.sgp.nl
Auteur: Bert-Jan Ruissen / Kees Bos / Christelijknieuws
Foto’s: © Henk-Jan Oudenampsen

NederlandsWeekblad.nl maakt gebruik van cookies