De Heer in Jeruzalem

Column – Het laatste vers van het bijbelboek Ezechiël luidt: En de naam van de stad zal zijn “De Heer is daar”

Wat een majestueus einde van het bijbelboek Ezechiël. Ezechiël heeft een inkijkje gekregen in de tempel die in de toekomst gebouwd zal worden. Als hij alles heeft beschreven zijn de allerlaatste woorden “En de Heer is daar”. Daar in Jeruzalem, waar Hij ooit werd verworpen en gekruisigd. Waar Zijn volksgenoten riepen “Weg met Hem. Wij willen niet dat Hij koning over ons wordt”. De Heere Jezus zal als de Messias van Israël vanuit Jeruzalem regeren. Ja, De Heer is dan daar.

De Heer in ons huis

De woorden “De Heer is daar” hebben mij wat aan het mijmeren gezet. Waar kan ik de Heere Jezus vinden? Zijn discipelen vroegen het destijds al aan Hem. ’Heer, waar hebt U Uw verblijf?”. Op deze vraag kan je verschillende antwoorden geven. De Heer is daar, waar twee of drie gelovigen in Zijn naam samenkomen. We kennen een bijbelvers dat de Heer aan ons hart klopt om binnengelaten te worden, zodat Hij de maaltijd met ons kan houden De volgende locatie is niet ontleend aan een tekst uit de bijbel. De tekst staat op een sticker die in ons huis hangt. Bovenaan staat “De huiszegen”.

Waar geloof is, daar is liefde.
Waar liefde is, daar is vrede.
Waar vrede is, daar is zegen.
Waar zegen is, daar is God.
Waar God is, daar ontbreekt niets.

Ik geloof in de waarheid van deze woorden.
Wat een voorrecht dit te mogen geloven/weten.

Willem van Leiden

Foto: © Henk-Jan Oudenampsen 

Van de auteur verscheen het boek: Dan wil ik wel naar de hemel!
De columns in dit boek zijn in 2022 gepubliceerd op ChristelijkNieuws.nl.
ISBN 978-94-91888-10-6, 144 pagina’s, gebonden, prijs € 19,50
Verkrijgbaar in de webshop: www.erismeer.nl

NederlandsWeekblad.nl maakt gebruik van cookies