Diane: Terwijl ik het boekje las, voelde ik dat God tegen me sprak

Diane kreeg haar belangstelling voor het paranormale met de paplepel ingegoten. Haar vader sprak vaak over andere dimensies of geesten, waardoor Diane ook zelf boeken over deze zaken ging lezen. “Toen ik vijftien was, volgde ik een meditatiecursus”, vertelt Diane.

“Mijn mede-cursisten waren verbaasd dat ik al zo ‘ver’ was. Ze dachten dat ik wel een heel oude geest moest zijn. Voor een puber is het natuurlijk fijn om te horen dat je zo bijzonder bent. En nu wist ik ook waarom ik niet goed kon opschieten met leeftijdgenoten en op school vaak gepest werd; ik was immers veel ouder! Door zo over mezelf te denken ging ik echter wel neerkijken op andere mensen. 

In de loop van de jaren stelde ik voor mezelf een godsdienst samen uit elementen van Hindoeïsme, Boeddhisme en Taoïsme. Ik geloofde in reïncarnatie – dat je door veel levens heen jezelf ontwikkelt om uiteindelijk op te gaan in het ‘goddelijke’. Ik geloofde dat God een energie was, die alles doorstroomde.” 

Sjamanisme

Onder invloed van het Sjamanisme begon Diane met rituelen, waardoor ze haar omgeving en toekomst zou kunnen beïnvloeden. “Ik mediteerde meerdere keren per week en probeerde goede dingen te bewerken. Maar de gedachte dat alles om mij heen eigenlijk kwam door mijn toedoen, maakte dat ik me erg verantwoordelijk voelde. Ik leefde dan ook voortdurend in angst.” 

Tijdens haar studie pedagogiek kwam Diane in contact met een studiegenote die christen was. “We praatten veel over het geloof. Soms ging ik bij haar eten en dan bedankte ze God voor het eten. Dat vond ik zo naïef. Om te denken dat God een Persoon was.

Daar kon ik absoluut niet in geloven. Maar vanaf die tijd gebeurden er steeds meer toevallige dingen, die mij op de bijbel wezen. Ik las ergens een bijbeltekst of hoorde iets op de radio en telkens waren dat antwoorden op vragen waar ik mee rondliep. Dat gebeurde zo vaak dat het niet meer toevallig kon zijn.”

Een enquête over het geloof

“Op een dag kwamen er mensen aan de deur met een enquête over het geloof. Ik vond dat wel leuk, dus ik legde het een en ander uit. God is energie, Jezus een hoog geïncarneerde geest, enzovoorts. Toen ik naar boven liep, dacht ik: “Zo, dat heb je mooi verteld”. 

Binnen las ik het boekje door, dat ik van hen gekregen had. Het ging over het christendom en hoe Jezus de weg naar God is. Terwijl ik het las, voelde ik dat God tegen me zei: “Ik ben de Levende God. Ik heb altijd van je gehouden” De tranen rolden over mijn wangen en ineens wist ik het zeker: wat hier staat is allemaal waar! Daarna heb ik gebeden: “God, als U dan echt bestaat, wil ik U leren kennen.” Dat heb ik ervaren toen ik enkele weken later in de kerk van mijn vriendin kwam. Ik weet niet meer waar de preek over ging, maar ik ging weg als een ander mens. Ik had het gevoel dat ik overstroomde van een vreugde en liefde, die niet van mezelf konden zijn. 

Toen, en nu nog, wist ik zeker dat God een persoonlijke God was en dat Hij van me hield. Bij Hem mag ik mezelf zijn en dat geeft zoveel rust! Alles viel op z’n plaats. Ik was thuisgekomen.” 

Geleidegeest

Na haar besluit Jezus te willen volgen, kwam Diane in contact met de duistere kant van de geesten die ze altijd had gediend. Op een ochtend werd ze wakker, met het angstige gevoel dat er iets zwaars op haar lag. “Het leek alsof ik half doodgedrukt werd. Mijn zogenaamde geleidegeest was ineens niet meer zo’n serene engel maar een monster, dat me bespotte en kapot wilde maken. Toen ik riep: ‘Jezus, help me!’, ging het gevoel onmiddelijk weg. Het kon de naam van Jezus niet verdragen. Later las ik in de bijbel dat de boze zich kan voordoen als een engel van het licht (2 Korinthiërs 11 vers 14). 

Wat goed voelt, hoeft dus niet goed te zijn! Door deze ervaring heb ik mijn oude geloof in zijn ware gedaante gezien. Ik zie nu ook dat we onszelf niet kunnen verlossen, wat ik wel altijd dacht. Alleen Jezus kan de kloof tussen God en ons overbruggen. Ik ben blij dat ik door Hem nu bij God mag horen. En dat nieuws geef ik ook graag weer door!” 

Jezus én New Age

Geloven in Jezus én New Age? “Dat kan niet”, zegt Diane nu ze naast vele wereldgodsdiensten ook de bijbel heeft bestudeerd. “Neem reïncarnatie; je hoeft niet meer te groeien naar volmaaktheid, als Jezus al je zonden heeft vergeven. Het christendom is zo totaal anders. Alle wereldgodsdiensten gaan ervan uit dat je de ‘hemel’ moet verdienen door goede werken en geestelijke ontwikkeling. 

In het christelijke geloof gaat dat net andersom. In plaats van dat wij naar het goddelijke moeten opklimmen, is de God van de bijbel naar ons toegekomen. Jezus is voor ons gestorven en opgestaan, zodat wij een nieuw, eeuwig leven met God kunnen leven. Het enige wat wij moeten doen om er deel aan te krijgen is in dankbaarheid deze liefde van God aanvaarden.

En hoe kan God een onpersoonlijke kracht zijn? Iemand zei eens: ‘Een rivier stroomt nooit hoger dan haar bron’. Als wij, als mensen, al kunnen denken en een bewustzijn hebben, hoeveel temeer dan onze Schepper!

Misschien wil je meer weten over dit leven met God. De Bijbel is Gods boek, daarin kun je alles vinden wat je nodig hebt. Kort samengevat is dit de boodschap:

De weg naar het Leven

1. God heeft alles gemaakt: de aarde, planten, dieren, mensen… In het begin was alles prachtig. Er was geen ziekte en geen dood. En God had een relatie met de mensen.

2. Maar de eerste mensen, Adam en Eva, werden ongehoorzaam en opstandig. Vanaf dat moment was de relatie tussen God en mensen verbroken.

3. Ruzie, eenzaam heid, ziekte en dood zijn de gevolgen. Zonder God is er geen werkelijk leven. Ook ik leef ge scheiden van God. Hij moet mij straffen voor mijn verkeerde daden (‘zonden’ noemt de Bijbel dat). Als ik sterf, blijf ik ver van God vandaan.

4. Uit liefde zorgde God voor een oplossing. Zijn Zoon, Jezus Christus, kwam uit de hemel naar de aarde. Hij stierf aan een kruis. Daar droeg Hij mijn straf. Na drie dagen stond Hij op uit de dood.

5. Als ik geloof dat Jezus Christus voor mijn zonden is ge storven en ik Hem aanneem als Redder, krijg ik een relatie met God. Ik word Zijn kind!

6. Nu is mijn nieuwe leven begonnen! Ik kan elke dag met God praten (bidden). In de Bijbel, het boek van God, lees ik wat Hij tegen mij zegt.

7. Dit nieuwe leven gaat verder, ook na mijn dood. Als ik sterf, zal ik bij God zijn in de hemel.

Foto: © Toff-fotografie

NederlandsWeekblad.nl maakt gebruik van cookies