Nielco: Mijn opa waarschuwde me vaak

Nielco ontdekte dat het er niet om ging wat hij deed, maar wat de Heere Jezus voor hem gedaan heeft. Hij ziet zijn getuigenis niet als een meetlat voor anderen, maar wil graag laten zien dat God werkt.

De 22-jarige Nielco van Walsem vertelt hoe hij door God verlost werd uit een donkere en lege wereld en hoe God hiervoor zijn opa, een boekje, de Bijbel en een preek heeft gebruikt.

Nielco: Ik was op zoek naar een perfecte invulling, hoe ik het ware geluk voor mezelf kon vinden. Ik zocht dat in allerlei dingen. Zo ging ik uit en dacht ik bij mezelf: dit is echt het moment waarop ik geluk beleef… alleen heel vaak ging dat gevoel net zo snel weer weg. Ik was eigenlijk op zoek naar een fantasiewereld waarin ik me fijn en gelukkig zou voelen, en wereld waarin ik kon doen wat ik zelf wilde.

Een keer per maand ging ik bij m’n opa langs. M’n opa waarschuwde me vaak, hij zei dan: ‘Nielco er komt een eeuwigheid aan, er komt een moment dat je voor God komt te staan, en dan is het de hemel of de hel.’  Nu ben ik christelijk opgevoed en begreep wel waar hij het over had, maar wilde daar verder niet over nadenken, ik wilde mijn fantasiewereld niet opgeven. 

Tot het moment dat mijn opa overleed… Toen werd ik stil gezet en realiseerde ik me: mijn opa is nu in de hemel bij God… maar waar ga ik heen? 

Ik sloeg radicaal om, ik ruimde alles in m’n leven op waarvan ik wist dat God het verbood, en ik ging veel studeren in de Bijbel omdat ik dacht dat dat van God moest. Ik ging van alles doen om mezelf te verbeteren zodat ik dacht dat God mij wel als zijn kind zou accepteren, dat ik wel goed genoeg zou zijn voor Hem.

Spurgeon

Op een gegeven moment liep ik tegen de muur, ik kon niet meer verder en werd er wanhopig van, ik wist niet meer wat ik moest doen. In die tijd kreeg ik een boekje onder ogen van Spurgeon C.H. – Rondom de enge poort. En daarin stond deze oproep: Geloof!

Ik dacht, geloof!? dat kan toch niet, ik zag het eigenlijk als een soort dwaalleer en ging ik door met strompelen en worstelen om m’n best doen om voor God goed genoeg te zijn. De ene fase werkte ik keihard maar daarna zat ik diep in de put en worstelde ik met mijn gedachten. 

Bij toeval kreeg ik opnieuw dat boekje onder ogen. Ik ging het goed lezen en ontdekte dat er in stond: Geloof en vertrouw dat Jezus Christus niet alleen voor anderen maar ook voor jou gestorven is. Dat Hij ook jouw zonden heeft verzoend. Toen dacht ik: hoe kan ik dit ooit doen, ik kom het niet voorstellen. 

Geloof en vertrouw dat Jezus Christus niet alleen voor anderen maar ook voor jou gestorven is. Dat Hij ook jouw zonden heeft verzoend. 

Zo ben ik weer maanden doorgegaan met m’n leven van strompelen en worstelen, Op oudjaarsdag ging ik naar de kerk en dacht bij mezelf: wat heeft dit eigenlijk voor zin, het is allemaal nutteloos. Ik voel niks en het levert niks op. Wat doe ik hier eigenlijk. 

Je kunt er niet meer onderuit

De dominee sprak over 2 Petrus 3 over de wederkomst, en door wat hij zei besefte ik: hoe mooi zou het zijn als je je hele leven, alle moeite al je twijfels al je ploeteren bij God te brengen en alleen op Hem te vertrouwen.

Het was alsof God tegen me zei: Nielco, je kunt er niet meer onderuit. En dat was waar. Al die maanden was ik zelf keihard bezig om mezelf te verbeteren, mezelf mooier te maken, in de hoop dat ik op een punt zou komen dat ik tegen God zou kunnen zeggen, hier ben ik, nu ben ik goed genoeg voor U en nu durf ik voor U te komen. 

God zei eigenlijk tegen mij: Nielco, het gaat er niet om wat jij allemaal hebt gedaan en geprobeerd, maar het gaat erom wat Jezus Christus heeft gedaan.

Nielco, het gaat er niet om wat jij allemaal hebt gedaan en geprobeerd, het enige dat telt is dat wat Jezus Christus heeft gedaan. 

De dagen daarna was ik vol van een blij gevoel. Maar na een aantal dagen stortte dat gevoel toch weer in elkaar. Ik dacht dat ik mezelf weer voor de gek had gehouden. Ik ben gaan bidden en toen ontdekte ik dat God mij aan het leren was wat geloven is. En daar is Hij nu nog steeds mee bezig. Geloven is een vast vertrouwen en dat gaat door alles heen. Ik heb een leven achter me waar ik niet trots op kan zijn, en ook nu op dit moment is mijn leven niet om trots op te zijn, maar ik mag weten dat God altijd bij me is en dat ik Zijn kind ben. Ik heb ervaren dat God levensecht is en werkt in mijn leven. 

De Heere vertraagt de belofte niet, maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. 2 Petrus 3:9-10 

Geloofstoerusting.nl

Meer informatie is te vinden op de mooie website Geloofstoerusting.nl En digitaal informatie platform voor jongeren en ouderen waarop uitgebreid en zorgvuldig antwoord wordt gegeven op veelgestelde vragen. Doormiddel van images, artikelen en video’s wordt deze toerusting vormgeven. De initiatiefnemers zijn: Maarten Baan & Marcel Vroegop.

Redactie Christelijknieuws – Video Geloofstoerusting
Videostill – Geloofstoerusting
Website: www.geloofstoerusting.nl

NederlandsWeekblad.nl maakt gebruik van cookies